0
IIP

In het kort » Definitie

DefinitieOverlay

Wat is een dienstencheque?

De dienstencheque is een systeem waarbij een erkende onderneming, ARTEGA (= werkgever) werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke hulp thuis bij een gebruiker (= particulier) of daarbuiten uit te voeren.

De gebruiker betaalt elk gepresteerd uur met een dienstencheque die hij aan de werknemer overhandigt. De werknemer zelf krijgt op zijn beurt een echt loon dat elke maand door ARTEGA wordt betaald.

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van €8,50 naar €9 voor de 400 eerste dienstencheques per persoon of de 800 eerste dienstencheques per gezin per kalenderjaar. De prijs stijgt van €9 naar €10 voor elke bijkomende dienstencheque. Er kunnen per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon en maximaal 1000 dienstencheques per gezin besteld worden.